Vasemmalle Oikealle
Saat lisätietoa klikkaamalla korostettua solua.
603

1.1. Pystykaupat

Tarkista kirjanpidostasi kuinka paljon pystykauppatuloja olet saanut verovuoden aikana. Ilmoita myyntitulo ilman alv:ia. Laske pystykauppojen summa yhteen muiden myyntitulojen kanssa ja merkitse summa oikeassa reunassa olevaan eurosarakkeeseen.

Voit poimia Metsä Groupin kanssa tekemäsi puukauppatiedot suoraan Metsäverkko-palvelusta.

Vuosi-ilmoitus

604

1.2. Hankintakaupat

Tarkista kirjanpidostasi kuinka paljon hankintakauppatuloja olet saanut verovuoden aikana. Ilmoita myyntitulo ilman alv:ia. Laske hankintakauppojen summa yhteen muiden myyntitulojen kanssa ja merkitse summa oikeassa reunassa olevaan eurosarakkeeseen. Esimerkissämme ei ole hankintakauppatuloja kuluneena verovuonna.

Voit poimia Metsä Groupin kanssa tekemäsi puukauppatiedot suoraan Metsäverkko-palvelusta

Vuosi-ilmoitus

316

1. Euro + snt

Laske euro-sarakkeeseen kohtien 1.1 – 1.3 summat yhteen. Siirrä kohtien 1–4 yhteenlaskettu tulo lomakkeen kohtaan 22, mikäli sinulla on oikeus metsävähennyksiin. Esimerkissä tuloja on vain ensimmäisessä kohdassa, joten siirrä tämä summa. Huom! Metsävähennystä laskettaessa otetaan huomioon vain metsävähennyskelpoisten tilojen tulot.

Voit poimia Metsä Groupin kanssa tekemäsi puukauppatiedot suoraan Metsäverkko-palvelusta

609

3.3. Metsätalouden tuet

Merkitse tähän kohtaan mahdolliset tuet, esim. Kemera.

Esimerkkikirjanpidossa ei ole ollut tukia kuluneena verovuonna.

614
615

5.1. Metsävähennys

Tämä summa tulee lomakkeen kääntöpuolelta kohdasta 23, joka muodostuu kohdista 18 - 24. Metsävähennyksen saaminen edellyttää, että sinulla on verovuodelta vähintään 2.500 € metsätalouden veronalaista pääomatuloa.

Metsäverkon kirjanpidosta nämä tiedot siirtyvät automaattisesti verolomakkeelle.

Laske metsävähennys, aloita kohdasta 18

616

5.2. Menovaraus

Menovarauksella voit siirtää osan verovuonna saaduista metsätalouden pääomatuloista tuloutettavaksi seuraaville vuosille kattamaan menoja. Enintään 15 % verovuonna saaduista metsätalouden pääomatuloista (kohta 1) josta ensin vähennetään mahdollinen hankintatyön arvo (kohta 2) sekä metsävähennyksen (kohta 5.1) määrä. Esimerkissä: (10.000 €6.000 €) x 0,15 = 600 €. Summa merkitään kohtaan 25.

Metsäverkon kirjanpidosta nämä tiedot siirtyvät automaattisesti verolomakkeelle.

Varaukset

5. Euro + snt

Laske euro-sarakkeeseen kohtien 5.1 ja 5.2 summat yhteen. Esimerkissä 6.000 € + 600 € = 6.600 €.

Metsäverkon kirjanpidosta nämä tiedot siirtyvät automaattisesti verolomakkeelle.

619

6.1. Varausten tuloutus

Merkitse tähän kohtaan edellisvuosien menovarausten tulouttaminen verovuonna. Tarkista tuloutettavien varausten tilanne edellisen vuoden veroilmoituksesta. Esimerkissä ei ole menovarauksia edellisiltä vuosilta, joten kohta jää tyhjäksi. Huom! Menovaraus on tuloutettava kokonaan määräaikojen kuluessa.

Metsäverkossa menovaraukset siirtyvät automaattisesti seuraavan vuoden verokirjanpitoon.

Varaukset

622
623

7.2. Matkakulut

Kirjaa tähän vähennyskelpoiset matkakulut esim. metsätilalle tehdyistä matkoista.

Metsäverkko-palvelussa pidät ajopäiväkirjasi helposti ajan tasalla. Kun teet veroilmoitusta, saat tiedot kätevästi suoraan verolomakkeellesi.

Ajopäiväkirja

624

7.3. Muut vuosimenot

Kirjaa tähän kohtaan muut vähennyskelpoiset menot esim. metsävakuutus, menekinedistämismaksu ja ennakkoraivaus. Esimerkissä maksuja ovat: menekinedistämismaksu 20 €, ja ennakkoraivaus 500 €.

Voit poimia Metsä Groupilta tilaamasi metsänhoitotyöt suoraan verolomakkeelle Metsäverkko-palvelun kirjanpidosta.

Vuosimenot

7. Euro-sarake

Laske yhteen kohtien 7.1 – 7.3 summat. Esimerkissä Matkakulut 300 € + Muut vuosimenot 520 € = 820 €

8. Menojäännös

Tämän summan saat edellisen vuoden verotuksesta, sekä suoraan Metsäverkko-palvelusta. Esimerkissä metsätilalla on tehty tienparannustöitä aiempina vuosina, joista menojäännöstä on ollut verovuoden alussa 3.000 €.

Poistot

9. Lisäykset verovuonna

Merkitse tähän poistona vähennettävät menot. Esimerkissä tällä verokaudella on ajettu hiekkaa metsätilan tielle 500 eurolla.

Poistot

642
643
644

11. Poistot

Voit vähentää poistoina kohtien 8 ja 9 summasta -15 %. Esimerkissä (3.000 € + 500 €) x 0,15 = 525 €. Siirrä tämä summa euro-sarakkeeseen. Vähennä poistojen kokonaissummasta (3.000 € + 500 €) saamasi summa (525 €), saat Menojäännöksen, 2.975 €, soluun 628 seuraavaa vuotta varten. Verottajan sivuilta löydät tarkemmat ohjeet poistojen tekoon.

Metsäverkon kirjanpidosta nämä tiedot siirtyvät automaattisesti verolomakkeelle.

Poistot

11. Euro-sarake

Laske kohdan 11 solujen summa yhteen ja siirrä saamasi summa euro-sarakkeeseen. Esimerkissä ojat ja tiet, 525 €.

Poistot

628

12. Menojäännös

Vähennä poistojen kokonaissummasta (kohdat 8 + 9) 3.500 €, verovuoden poistot (solu 644) 525 €, saat menojäännöksen seuraavaa vuotta varten.

Metsäverkon kirjanpidosta nämä tiedot siirtyvät automaattisesti verolomakkeelle.

Poistot

635

15. Metsätalouden puhdas pääomatulo

Laske euro-sarakkeen tulot ja menot yhteen. Saat tulokseksi metsäomaisuuden pääomatulon, esimerkissä + 2.055 €. Tästä summasta maksetaan pääomatuloveroa. Verottaja huomioi tiedon suoraan verolaskennassa. Kun pidät kirjanpitosi ajan tasalla Metsäverkko-palvelussa, saat tämänkin tiedon suoraan palvelusta. Sinun on myös helppo seurata omaisuutesi kehitystä ja tehdä suunnitelmia vuoden mittaan.

636

16. Metsätalouden tappiollinen pääomatulo

Laske euro-sarakkeen tulot ja menot yhteen. Saat tulokseksi metsäomaisuuden pääomatulon. Jos summa jää negatiiviseksi, merkitse se tappiolliseksi pääomatuloksi tähän. Esimerkissämme pääomatulo jäi positiiviseksi, joten merkitse summa soluun 635. Tappiollinen pääomatulo huomioidaan verotuksessa metsänomistajan hyödyksi, joten menot kannattaa merkitä muistiin ja ilmoittaa verotuksessa vuosittain.

655

18. Metsävähennyspohja

Metsävähennyspohja on 60 % kiinteistön hankintamenon metsään kohdistuvasta osasta.

Metsäverkon kirjanpidosta nämä tiedot siirtyvät automaattisesti verolomakkeelle.

Metsävähennys

656

19. Aikaisemmin käytetty metsävähennys

Saat aikaisemmin käytetyn metsävähennyksen edellisen vuoden verolomakkeelta kohdasta 24.

Metsäverkon kirjanpidosta nämä tiedot siirtyvät automaattisesti verolomakkeelle.

Metsävähennys

655

21. Käytettävissä olevan metsävähennyksen määrä

Laske kohtien 19 ja 20 välinen erotus, joka vähennetään kohdasta 18.
Esimerkissä 50.000 € - (1.500 € - 0 €) = 48.500 €.

Metsäverkon kirjanpidosta nämä tiedot siirtyvät automaattisesti verolomakkeelle.

Metsävähennys

22. Metsätalouden veronalainen pääomatulo

Saat summan kohdan 1 eurosarakkeesta.

Metsävähennys

23. Verovuoden metsävähennys

Tämä summa voi olla vähintään 1.500 €, enintään 60 % kohdan 22 summasta. Summa ei voi olla suurempi kuin kohdan 21 summa. Voit itse päättää minkä verran merkitset metsävähennystä verovuodelle näissä puitteissa. Esimerkissä enintään 0,60 x 10.000 € = 6.000 € (< 48.500 €). Siirrä verovuoden metsävähennyssumma lomakkeen kohtaan 5.1.

Metsävähennys

24. Käytetty metsävähennys

Tämä summa koostuu kohtien 23 ja 19 summasta. Esimerkissä 6.000 € + 1.500 € = 7.500 €

Jatka lomakkeen täyttöä kohdasta 5.2

Metsävähennys

25. Menovaraus

Siirrä tähän summa kohdasta 616.